Elg Nb

Most Beautiful Creations By God

By - Jean Stephen

Tips voor het kiezen van de juiste aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf

Als het gaat om de aansprakelijkheidsverzekering, is het gezegde “je kunt nooit te goed voorbereid zijn” heel zinvol. Hoewel bedrijfseigenaren niet kunnen voorspellen wat er van dag tot dag of van jaar tot jaar gebeurt, kunnen ze hun bedrijf verzekeren tegen aansprakelijkheiden dat beschouwen als een manier om zichzelf gerust te stellen. De eerste stap is om te begrijpen waarom het zo belangrijk is.

De RockyMountain Insurance Information Association meldt dat meer dan een op de twee thuisbedrijven geen noodzakelijke verzekering heeft. Verder hebben de Independent Insurance Agents of America (IIAA) geconstateerd dat 4 van de 10 respondenten onvoldoende dekking hebben, omdat zij geloven dat hun huiseigenarenbeleid commerciële aansprakelijkheid dekt. Zoals u ziet, is voorlichting hierover essentieel. Hier zijn beschrijvingen van verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen van de Amerikaanse Small Business Administration.

Algemene aansprakelijkheid

Een van de meest voorkomende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven is algemene aansprakelijkheid. Als het bedrijf een supermarkt of restaurant is, heeft de algemene aansprakelijkheid meestal betrekking op klanten die hun arts- en ziekenhuisrekeningen, beschadigd eigendom of verloren loon willen laten betalen omdat ze beweren dat ze op de een of andere manier zijn getroffen tijdens de bedrijfsvoering. Algemene aansprakelijkheid kan bedrijven ook beschermen tegen claims als een derde van mening is dat hun reputatie is aangetast door geschreven of gesproken materiaal van het bedrijf.

Product aansprakelijkheidsverzekering

Of een bedrijf een product maakt, een groothandelaar is, een distributeur of het product rechtstreeks aan klanten verkoopt, een productaansprakelijkheidsverzekering beschermt een bedrijf tegen monetaire verliezen als het product defect is en de gebruiker schaadt. Voorbeelden van een defect product zijn als er een ketting is gescheurd op een schommel of er is een vrij verkrijgbaar medicijn met een schadelijk ingrediënt en er is vastgesteld dat het defecte product de schade heeft veroorzaakt.

Professionele aansprakelijkheidsverzekering

Dit type verzekering, ook bekend als fouten en weglatingen, beschermt bedrijfseigenaren die professioneel advies of diensten verlenen als ze een fout maken of onbedoelde weglating tijdens de levering van deze diensten. Voorbeelden hiervan kunnen een radioloog zijn of een van hun ondergeschikten die de resultaten van initiële en definitieve rapporten niet leveren en communiceren, vooral als een diagnose van de medische toestand is gewijzigd om op een ernstiger probleem te wijzen, en dat het niet volledig communiceren van alle informatie leidt tot vermijdbare medische problemen voor de patiënt.

Andere voorbeelden kunnen ingenieurs zijn die combinaties van verkeersbelastingen op een brug verkeerd berekenen. Als ingenieurs de maximale belastingniveaus verkeerd berekenen en onjuiste materialen en ankers gebruiken, kan dit leiden tot vertragingen in de constructie en/of extra kosten om verschillende materialen te gebruiken als een sterkere brug nodig is.

Verzekering voor commercieel onroerend goed

Als het gaat om het beschermen van iemands bedrijf tegen schade aan de activa van hun bedrijf, kan dit type verzekering de potentiële financiële impact verminderen. Het beleid kan de structuur van de bedrijfseigenaren dekken tegen evenementen zoals branden, hagel- en windgebeurtenissen, evenals materiële schade door criminele activiteiten. Dit type verzekering kan ook bedrijfsmiddelen dekken, zoals computers, meubels en inventaris.

Home Based Business Insurance

Voor bedrijfseigenaren die vanuit hun huis opereren, kan dit type beleid onderdeel worden van het bestaande beleid van een huiseigenaar. Dit soort dekking kan huiseigenaren beschermen door beperkte hoeveelheden apparatuur, zoals computers, telefoons en camera’s, te dekken. Het kan ook aansprakelijkheidsdekking bieden voor de huiseigenaar als een klant bijvoorbeeld op bezoek komt en gewond raakt door op stappen te stappen of over een doos te struikelen.

Welke verzekeringspolis een bedrijf ook nodig heeft, de beste manier om te beschermen tegen verlies is om het risico in de eerste plaats te verminderen.

 

 

 

Samen met het trainen van werknemers om veiligheidsprocedures op de werkplek te volgen en het verminderen van risico’s voor klanten en werknemers om de kans op ongevallen te verminderen, stelt de juiste mix van aansprakelijkheidsverzekeringen ondernemers in staat zich te concentreren op de groei van hun bedrijf. Bent u juist op zoek naar een aansprakelijkheidsverzekering? De beste ZZP’er aansprakelijkheidsverzekering kunt u eenvoudigweg online vinden.